Magan-gelyo Iyo Ilaalinta

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale