Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Masaxida Dambiyada la galay

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale