Haynta, Waqtiga is-araga Waalidka iyo Ilmaha

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale