Takoorida Guryaha

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Buuga gacanta

Buug-yarehan wuxuu dadka guryaha kireysta ka caawinayaa inay fahmaan xuquuqdooda sharciga ah. Qoraalkan waa mid ku hagaya ee ma aha mid ka jawaabaya su'aal kasta. Sharciyada looga hadlayo buugyarehan badanaa waa kuwa la beddelo. Marka iska…
ilo: Education for Justice