Dhuumaalsi Wadan ku Gelid

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale