U Dadaalida Macquulka ah

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale