Dhalasahada/Muwaadinimada (N-400 / N-600)

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale