Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Dhalasahada/Muwaadinimada (N-400 / N-600)

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale