Manfacyada Dowlada ee Dadka soo Hijrooda

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale