Xog Ururusan

Ka akhri tan: EnglishSpanish / Español, Hmong / Hmoob, Somali / Soomaali

Si aad u akhrido ama u daabacdo warqada xogta

Riix ciwaanka warqadda xogta aruursan si aad ugu furto qayb cusub.

Haddii aad u baahan tahay inaad daabacdo warqad xog aruursan ah, laakiin aadan heli karin qaab aad ku daabacdo, emayl (email) noo soo dir anaga waxa aan kuu soo diri karnaa nuqul daabacan.
Guryaha